Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Nabór na wolne stanowisko: GŁÓWNY KSIĘGOWY / GŁÓWNA KSIĘGOWA

Złotoryjski Ośrodek Kultury 59 – 500 Złotoryja, pl. Reymonta 5

OGŁOSZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

GŁÓWNY KSIĘGOWY / GŁÓWNA KSIĘGOWA

 1. Wymiar czasu pracy: pełny etatu; rodzaj umowy: umowa o pracę
 2. Określenie wymagań niezbędnych (formalnych):

Osoba ubiegająca się o stanowisko Głównego Księgowego powinna spełniać zgodnie z art. 54 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 2077
ze zm.) następujące wymagania:

 • Ma obywatelstwo państwa członkowskiego UE, Konfederacji Szwajcarskiej
  lub Państwa członkowskiego EFTA, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych;
 • Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • Nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 • Posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym
  do wykonywania obowiązków Głównego Księgowego;
 • Spełnia jeden z poniższych warunków odnośnie kształcenia:
31 stycznia 2024
Czytaj więcej o: Nabór na wolne stanowisko: GŁÓWNY KSIĘGOWY / GŁÓWNA KSIĘGOWA

Rozstrzygnięcia zapytania ofertowego

Złotoryja, 06 .03.2023r

INFORMACJA

Dotyczy: zapytania ofertowego na roboty remontowe wewnątrz lokalu użytkowego biuro Centrum Informacji Turystycznej w Złotoryi.

Informuję, że do wykonania prac zgodnie z przedmiarem robót do powyższego zapytania ofertowego wybrana została firma BUDOPROJEKT, Złotoryja, ul. Leszczyńsk 9.

6 marca 2023
Czytaj więcej o: Rozstrzygnięcia zapytania ofertowego

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO: Księgowy/a w Złotoryjskim Ośrodku Kultury

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO: Księgowy/a

w Złotoryjskim Ośrodku Kultury :

           

 1. Wymiar czasu pracy: niepełny etat
 2. Rodzaj umowy: umowa na czas określony
 3. Wymogi na stanowisko:

-ukończył/a studia magisterskie i posiada 3-letnią praktykę w księgowości

-ukończył średnią szkołę i posiada 6-letnią praktykę w księgowości

-posiada nieposzlakowaną opinię

-posiada stan zdrowia pozwalający na  zatrudnienie na stanowisku księgowego

17 lutego 2023
Czytaj więcej o: NABÓR NA WOLNE STANOWISKO: Księgowy/a w Złotoryjskim Ośrodku Kultury