Deklaracja dostępności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji

Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak skrótów klawiaturowych,
 • w niewielkim zakresie dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Joanna Sosa-Misiak.
 • E-mail: zok@bbk.pl
 • Telefon: 768783374

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji
 • Adres: pl. W. Reymonta 5, 59-500 Złotoryja
 • E-mail: zok@bbk.pl
 • Telefon: 768783374

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Złotoryjskiego Ośrodka Kultury jest częściowo przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami.

 • Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji nie dysponuje miejscami parkingowymi innymi niż wyznaczonymi dla pojazdu służbowego i zaopatrzenia. Przy budynku znajduje się parking miejski
  z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.
 • Można wejść z psem asystującym.
 • Budynek nie jest wyposażony w pochylnie, platformy, pętle indukcyjne, informacje głosowe, oznaczenia brajla oraz oznaczenia kontrastowe lub w powiększonym druku dla osób niewidomych
  i słabowidzących.
 • Budynek posiada trzy wejścia. Ponieważ pomieszczenie sekretariatu, sale zajęciowe oraz toaleta mieszczą się na I piętrze, osoba na wózku inwalidzkim nie dostanie się do nich. Natomiast wejście do budynku od strony/do Kina AURUM jest wyposażone w podjazd. Za drzwiami wejściowymi znajduje się mniejszy hol z podjazdem i schodami prowadzącymi do szerokiego holu głównego, z którego przechodzi się do sali kinowej, będącą jednocześnie salą widowiskową. Dla osób na wózku inwalidzkim niedostępna jest mała sala kinowa na I piętrze (szerokie schody z poręczą) oraz toaleta, znajdująca się w pomieszczeniach piwnicznych.
 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line.
 • W budynku nie występują inne dostosowania dla osób niepełnosprawnych. Toalety dla klientów znajdują się na I piętrze lub w suterenie, wielkość kabin nie jest dostosowana do osób niepełnosprawnych.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące.: zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu,
 • serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych.
 • obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Inne informacje i oświadczenia

Inne informacje i oświadczenia

 • serwis BIP został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.
 • serwis jest zgodny ze standardami W3C: HTML 5, WCAG 2.0 (poziom AA)
 • większość z grafik została opatrzona atrybutem alt z opisem, całość serwisu oparta jest na stylach CSS.
 • wszystkie strony zawierają okienko wyszukiwarki.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuletynu Informacji Publicznej Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji
Data utworzenia:2020-09-22
Data publikacji:2020-09-22
Osoba sporządzająca dokument:Zbigniew Gruszczyński
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1616